ZES MAERLANT-ATH.-LEERLINGEN JARIG TUSSEN 26/01/2020 EN 01/02/2020. GELUKKIGE VERJAARDAG

>> 26/01: Gillian Franssens, 4SW+

>> 27/01: Casey Doom, 1L

>> 27/01: Julie Barée, 3SW

>> 29/01: Isslame El Hadi, 1L

>> 29/01: Saskia De Gieter, 5VZ

>> 31/01: Nick Truyens, 7PLM