26/11/2019: MAERLANT-ATHENEUM, ZWEMSCHOLING DE HAAN EN EINSTEIN-BASISSCHOOL ORGANISEREN IN HET WIELINGENBAD UITDAGENDE ZWEMWEDSTRIJD ‘ZEE VAN SPORT. 105 DEELNEMENDEN, 21 PLOEGEN UIT DE HAANSE LAGERE SCHOLEN. DEEL 2: PRIJSUITREIKING

Sportlerares Ynak Samaye schrijft me:

In het kader van de Haanse Zwemweek organiseerden het Maerlant- atheneum, afdeling zeesport, samen met zwemscholing De Haan opnieuw een supertoffe activiteit genaamd “Zee van Sport”. Tijdens die activiteit legden meer dan 100 jongeren uit de Haanse scholen zeventien uitdagende zwemproeven af in teamverband. Tijdens de prijsuitreiking kregen ze allen een appel en een aandenken en was er voor de eerste drie teams een medaille en een diploma.  Het winnende team was een team van de Heideschool, gevolgd door een team van de Einstein Basisschool en een team van de Zeeboon. 

Alle jongeren waren opnieuw lovend over dit initiatief en verlangen al naar volgend jaar! 

De presentatie tijdens de activiteit en de prijsuitreiking was opnieuw in handen van creatieve Peter Lips, leerkracht Engels in het Maerlant. De organiserende Maerlant-leerkrachten waren Floris Huyben, Delphine Vanhooren, Ynak Samaey en Fien Parmentier. Ook coördinator Yamina Rehini maakte deel uit van het organisatieteam. Bedankt ook aan alle begeleidende leerlingen van de richting zeesport van het Maerlant-atheneum. Zij hebben deze begeleiding bijzonder enthousiast en gedreven aangepakt.