TIEN JAAR GELEDEN. OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE GO!-BL’BE STELDE GOB-VOORZITTER PROF. WILLIAM DEBREUCK ZIJN OPVOLGER VOOR: DAVID DEHENAUW.

 

Zo stond het toen in de Maerlantkrant:

P.Lips introduceerde de sprekers… Prof. em. W. De Breuck nam na 25j.  afscheid als voorzitter GOB, dir. G. Marmenout (M-MS)zette hem in de bloemen.

In een mooie, warme speech dankte D. Dehenauw  diegenen die hem gevraagd hebben voorzitter te worden. Hij wees op zijn verbondenheid met alle vier de scholen  eerst in de schoot van zijn moeder, toen onderwijzeres in de Zilvermeeuw, daarna als leerling in Oefenschool, RMS en het Atheneum. Die contacten bleven bestaan toen hij bij het KMI werkzaam was en er o.a. leerlingen uit de Bl’bse Gemeenschapsscholen begeleidde. Hij noemde speels de taak van leerkracht de tweede mooiste, na die van weerman. Zijn taak als voorzitter van GOB ziet hij als een soort wederdienst en wil met de scholen meegroeiend als motivator en facilitator bijdragen tot hun uitstraling . Hij besloot, naar een  recente film verwijzend, met diepgemeende lof voor de leraar.