18 DECEMBER: 9DE EXAMENDAG 2DE/3DE GR. Maerlant-atheneum: GEDRAGSWETENSCHAPPEN, ECONOMIE,FYSICA, HUISHOUDKUNDE, ANATOMIE,INFORMATICA, EEN VAN DE RECENTSTE SCHOOLVAKKEN

 

Koffiekoeken heten boterkoek in AN…luxebroodjes zijn het op het examen informatica

Geen enkele leerling van nu zou het vermoeden, maar INFORMATICA is een redelijk nieuw schoolvak. Heel wat van hun niet zo jonge leerkrachten kregen dit vak niet op school.

In de jongste uitgave van Van Dale lees ik dat informatica een vrouwelijke informaticus is en ook dat het de leer is van de mechanische verzameling en verwerking van informatie. In Vlaanderen gebruikt men ook de term computerwetenschappen.

Er is wel eens sprake van het vak af te schaffen en het te integreren in andere vakken. Wat vindt de maerlantkrantlezer van het standpunt van prof. B. Martens (KU Leuven)?: Informatica als schoolvak mag niet opgedoekt worden, maar we hebben juist meer en betere informatica nodig! Als we er allemaal samen werk van maken, dan kan het. Laten we morgen al beginnen! Onze jongeren hebben er recht op!