IN D’OEFENSCHOOL: DIKKETRUIENDAG EN HITTESTRESS. LEERLINGEN ZINGEN SAMEN LOUIS NEEFS’ ‘LAAT ONS EEN BLOEM’ EN TEKENEN CONTRACT MET BELOFTE MEER ZORG TE DRAGEN VOOR DE NATUUR. JASSEN EN DASSEN E.A. KLEDINGSTUKKEN IN GROEN OVERHEERSTEN

Directrice Lindly Van Reck schrijft me:

Op dikketruiendag werd vandaag voor een minder gekend klimaatprobleem gekozen: hittestress. Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door al de  verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur 7 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit.

Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons dus redden: ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen wateroverlast.

We hebben dit gesymboliseerd door ook op school meer groen binnen te halen en elke klas een groene plant te geven die de kinderen moeten verzorgen. Elke klas kreeg een ‘pannenkoekplant’!

Het lied van Louis Neefs “Laat ons een bloem” paste dan ook goed bij dit thema, alle leerlingen van de lagere afdeling smeerden hiervoor hun stembanden en lieten zich horen voor meer groen.

Elke klas tekende ook een ‘contract’ waarbij ze beloven beter zorg te dragen voor de natuur.