29/01: PRIJS VOOR BSO-PROJECT ‘STOP’ DOOR R. VERDYCK EN ISABELLE JANSSENS UITGEREIKT AAN E. BORGHANS EN A. VAN KEER IN BRUSSELS BELVUEMUSEUM

BSO- leerlingen krijgen geen aparte lessen geschiedenis. Al jaren niet. In onze BSO werken we thematisch in een ‘Project Algemene vakken’. Een van de thema’s van de derde graad is herinneringseducatie. Via het project STOP! maken de leraren PAV O. Flachet en A. Van Keer en de leraren LBV Borghans en Van ‘tHul de leerlingen …

More

POËZIEWEEK: DERDES EN VIERDES SCHREVEN EEN GEDICHT GEÏNSPIREERD DOOR DE ‘TERUGBLIK 2017’…ZE WORDEN ALLE OP HET RAAM VAN HET LOKAAL NEDERLANDS (1 – Joost Coudeville) UITGEHANGEN.

De leerlingen uit 3des en 4des (ASO en TSO) schreven een gedicht gebaseerd op een feit  uit het jaar 2017 (de gedichten refereren  alle  aan thema’s uit TERUGBLIK 2017) In alle andere klassen werden ook poëzieacties ondernomen. Lerares Nederlands 1ste gr. Sibylle Decuyper schrijft me: Vandaag toonde ik in de klas het filmpje waarin Hilde …

More

30/01/’18: ALGEMENE VERGADERING BOND ONZE SCHOLEN, VRIENDENKRING EN OUD-LEERLINGENBOND VAN HET MAERLANT-ATHENEUM: PETER LIPS, KATHLEEN VINCK, GIL JONCKHEERE OPNIEUW VERKOZEN TOT RESP. VOORZITTER, PENNINGMEESTER EN HULPSECRETARIS

De aanwezigen: zittend: Kathleen Vinck,Shirley Adam (directeur 1ste gr. Maerl.-ath.), Cathy Lagast – staand : Tanja Gevoyse, Peter Lips, Bruno Buseyne, Nils Croes, Hugo Luyten (oud-lerar wiskunde), Lisa Lampo, Gil Jonckheere – niet op de foto, maar aanwezig tijdens het eerste gedeelte Jürgen Balbaert, dir. Maerl.-ath. 2de en 3de gr.) en Jaak Coudeville (oud-leraar Ned. …

More

TAALFILOSOFIETJE: WIE VAN DE BROERS OF ZUSSEN BLIKT (= WORDT BLEEK) OF BLOOST (= KRIJGT EEN RODE GLOEDOVERZICH) HET SNELST

BLIKKEN is hier ‘bleek worden’ , net als in de uitdrukking ZONDER BLIKKEN OF BLOZEN. De net genoemde uitdrukking betekent : er zijn mensen die noch bleek noch rood worden als ze onzin vertellen, liegen… BLOZEN: een gezonde blos (rode gelaatskleur)  krijgen. Zou het woordje ‘bloed’ ermee te maken kunnen hebben  BLIKKEN betekent ook wel …

More

DERTIG JAAR GELEDEN (EIND JAN. 1988) : HET BLANKENBERGSE LUIK VAN DE UITWISSELING KONINKLIJK ATHENEUM BLANKLENBERGE/ ATHENEE ROYAL VAN JUMET (CHARLEROI)

Deze uitwisseling tussen beide scholen was ontstaan na een vakantieseminarie voor Belgische (Waalse en Vlaamse) leraren Duits in het Saarland. Jean-Pierre Van Snick (Jumet) en Jaak Coudeville leerden er elkaar beter kennen en waren enthousiast om een uitwisseling tussen beide scholen tot stand te brengen.  Enkele regionale kranten schreven over de uitwisseling. In 1989 was …

More

DAT LEERKRACHTEN HARD MOETEN WERKEN WEET INTUSSEN IEDEREEN: LES VOORBEREIDEN, LESGEVEN, KLASSENRADEN, VAK- EN PERSONEELSVERGADERINGEN, OUDER- EN INFOAVONDEN, ADMINISTRATIE= FRUSTRATIE EN KLASLOKAAL OPSMUKKEN!

De Standaard publiceert vijf dagboekjes van leerkrachten die tussen 13 en 19 januari hun voor school gewerkte uren nauwkeurig noteerden. Een opvallende vaststelling is dat er veel gewerkt wordt tijdens het weekend…lesvoorbereidingen maken, vakliteratuur lezen, mail m.b.t. de school beantwoorden: geen tijd om veel te doen naast het werk. Sportjournalist Michel Wuyts, die vroeger schooldirecteur …

More

SCHRIJFSTER HELLA HAASSE KRIJGT GEDENKSTEEN IN DE NIEUWE KERK (AMSTERDAM). ZE KRIJGT EN HEEFT EEN PLEK IN DE GEESTEN EN HARTEN VAN LEERLINGEN VAN HET MAERLANT (ZO BLEEK UIT EEN KLEINE ENQUÊTE)

In de Amsterdamse NIEUWE KERK krijgt ze op 2 februari –  haar geboortedag, honderd jaar geleden –  een gedenksteen naast andere grote schrijvers als Vondel en Hooft. Vlaamse kranten berichten kort, Nederlandse uitgebreider , de Amsterdamse Het Parool nog het meest. Hella Haasse kreeg in 1983 de PC Hooftprijs en in 2004 de Prijs der …

More

26/01/’18 : AUTEUR C. VEKEMAN PRAAT MET LEERLINGEN 6A OVER ZIJN OEUVRE… ONTSTAAN, EVOLUTIE… EN LEEST- EEN PRIMEUR- EEN VERJAARDAGSGEDICHT VOOR ZIJN VROUW (op 3 febr. Jarig) VOOR

In een gemoedelijke en ontspannen sfeer praatte de auteur over zijn werk – gedichten, romans, essays, columns, boekbesprekingen voor De Morgen en voor Klara. De leerlingen stelden in de literatuurkamer van de stedelijke bibliotheek vragen aan de auteur over hem en zijn werk, waarvan enkelen een roman of verhalenbundel of gedichtenbundel had gelezen. Vekeman beantwoordde …

More