AAN HET BOWLINGTORNOOI (22/12) GING IN DE BOWL INN EEN LUCULLISCH STEENGRILLMAAL VOORAF: 45 PERSONEELSLEDEN ATEN MET WELBEHAGEN

Onmiddellijk na de ouderavond haastten 45 personeelsleden zich richting BOWL INN, waar ze eerst met welbehagen smulden van de lekkere steengrillvlees en erna van het bowlen zelf

LUCULLUS was een invloedrijke, rijke, eerste-eeuwse (v.C.) Romein – consul en veldheer, literatuurkenner en –liefhebber. Hij organiseerde gastronomische maaltijden… (De Griekse biograaf Plutarchus schreef een biografie van Lucullus)