DE ABITURIËNTEN VAN HET MAERLANT-ATHENEUM ONTVINGEN ZOPAS HUN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS. PROFICIAT.

ABITURIËNT komt van het Latijnse werkwoord ABIRE, dat WEGGAAN betekent

In Duitsland, maar ook in Duitstalig België heet het diploma dat leerlingen op het eind van hun secundair onderwijs krijgen en dat toegang verleent tot de universiteit ABITUR.

Een ABITURIËNT is iemand die in het laatste jaar secundair onderwijs zot en die erna naar de universiteit en het hoger onderwijs mag overstappen