PROCLAMATIE 6DES, 7DES 2017 : EEN HEUGLIJK FEEST VOOR DE ABITURIËNTEN ZELF, HUN FAMILIE, VRIENDEN, LEERKRACHTEN: ACCENT OP OUDERS EN GROOTOUDERS, FAMILIE

Ze zijn elk jaar weer aandoenlijk de gesprekjes met de net gediplomeerde abituriënten, hun ouders, familieleden, leraren van nu nog even en van veel langer geleden, vrienden, vriendjes, vriendinnetjes.. Ze behoren en zullen behoren tot de heuglijke herinneringen in hun leven.

In dit artikel vindt men vooral foto’s met de ouders en grootouders en familie in de kijker…morgen nog meer foto’s