HET GROOT DICTEE KAPT ERMEE: TIJD VOOR DE BOND ONZE SCHOLEN OM IN JANUARI ZIJN DICTEE VOOR TEAMS WEER IN TE VOEREN?

Dat er op tv geen GROOT DICTEE meer zal zijn, dat men er Filip Frericks en Fred Braeckman niet meer als presentatoren zal zien, hebben bijna alle media intussen gemeld. Veel zich om taal bekommerende mensen vinden dit veelzeggend triest. Auteur Christophe Vekeman, die tal van Maerlant-atheneumleerlingen ooit op school of in de bib ontmoet hebben, schrijft: “Aandacht voor spelling betekent liefde voor taal…Het Groot Dictee was nog een van de weinige momenten waarop de Nederlandse taal werd gepresenteerd als iets belangwekkends”. Groot Dicteejurylid Ludo Permentier schrijft: “Wie in het Groot Dictee het bewijs ziet dat taal te moeilijk is, moet ook de Olympische spelen en de Champions League afschaffen p tv. Het dictee geeft net het signaal dat taal plezierig is. En gemeenschapsvormend. Als de openbare omroep zich zoiets al niet meer kan permitteren…Ik hoop dat hij tot inkeer komt.”

Is het voor de Bond Onze Scholen niet hèt moment om te beslissen weer een dictee te presenteren?