VIJFTIEN JAAR GELEDEN: WENSEN VAN DIRECTEURS IN DE MAERLANTKRANT

Intussen zijn de vier directeurs – Eric Schram, Gilbert Marmenout, Ludo suvée en Patrick Van Calenbergh –  van toen met pensioen. Misschien zien we hen op de nieuwjaarsreceptie op 13 januari om 18u30 in de Einsteinlaan 1 in De Haan.

Zie ook: http://maerlantkrant.be/2016/12/21/de-nieuwjaarsreceptie-go-blankenberge-de-haan-heeft-op-13-januari-om-18u30-plaats-in-de-haan-einsteinlaan-1/