BLANKENBERGSE KUNSTSCHILDER FRANS REGOUDT WAS OUD-LEERLING VAN DE STAATSNORMAALSCHOOL BLANKENBERGE. HIJ WAS ER BIJ DAT EERSTE SCHOOLJAAR 1921-1922 EN BIJ DE EERSTE EXAMENS HAD HIJ VOOR TEKENEN 24,5 OP 25

Regoudts ouders hadden een hotel in Blankenberge. Hij haalde in 1925 het onderwijzersdiploma en behoorde hiermee tot de allereerste promotie. Hij had veel contacten met de Blankenbergse landschap- en marineschilder Gadeyne – net als Gadeyne, F. Rops, Van Praet, W; Van Hecke, Charlier, Artan, Verstraete, Verwee en  De Saedeleer heeft een helling naar de Zeedijk ook zijn naam gekregen. Hij deed zijn studies schilderkunst aan de Gentse Academie.

In 1929 werd hij tekenleraar aan het KA Oostende In Oostende werd hij algauw een veelgevraagd portrettist In 1941 week hij uit naar Amerika.

Na de oorlog keerde hij naar Oostende terug en hij werd inspecteur van het kunstonderwijsIn 1965 ging hij met pensioen en trok naar Mallorca. Hij overleed in 1977.  De zaal in het Blankenbergse stadhuis, waar o.a. huwelijken worden voltrokken, is de Frans Regoudtzaal, waar tal van schilderijen van hem hangen.

In het eerste nummer van ’t Schelpje (1936) schreef de toenmalige leraar Nederlands, latere directeur Virgile De Maeschalk een lovend artikel over de toen dertigjarige kunstenaar.