B.O.S., AL SEDERT 1930 VRIENDENKRING EN OUD-LEERLINGENBOND VAN DE SCHOOL, TELKENS WEER PRESENT OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE STEDELIJKE CULTURELE RAAD, OOK OP DIE VAN 22/11 OVER O.A. BEL’LUMIERE

Dit zijn de leden van het dagelijks bestuur van de Bond Onze Scholen: voorzitter: Peter Lips, ondervoorzitter Bruno Buseyne, secretaris: Conny Louwage, hulpsecretaris: Gil Jonckheere, penningmeester: Kathleen Vinck

Jaak Coudeville is vast afgevaardigde bij de Sted. Cult. Raad, en woonde de algemene vergadering op 22 nov. bij.

Schepen voor cultuur en toerisme, Philip Konings, oud-ll. 1980, stelde BEL’LUMIERE voor, een driedaags evenement op 28,29 en 30 december, telkens van 19u. tot 22u. rond de Sint-Rochuskerk, ook erin – korte muzikale optredens, die men ook buiten zal horen – rond het Belle Epoquecentrum, ook erin. Sfeer zal er zijn door de verlichting van de kerk en van de belle-epoquegevels in de Elisabethstraat, waar in de loggia’s toneeltaferelen vertolkt zullen worden, sfeer ook door het publiek in belle epoque-klederdracht en door tal van niet-commerciële kraampjes.

Een andere oud-leerling (1994), Kristof Van Mierop, cultuurbeleidscoördinator Blankenberge, had het over ComingWorldRememberMe. (Ieper). In workshops, overal in het land,  worden 600.000 beeldjes gemaakt, een voor elk van in WO1 in België gesneuvelde soldaten. In Blankenberge zullen er begin januari in workshops 800 beeldjes door geïnteresseerden worden gemaakt. Men betaalt vijf euro, de helft ervan gaat naar een goed doel dat kinderen in oorlogssituaties helpt, de andere helft is voor het fabricatieproces. (zie ook: http://www.toerismeieper.be/nl/pagina/157-534-569/coming-world-remember-me.html

Alberta Van Asbroeck, bezielende figuur in de vereniging der Stadsgidsen, weidde uit over het belle epoque-erfgoed, wijzend op trieste pijnpunten (waardevolle gebouwen in verval) en op puike aanpak van andere gebouwen.

Enzo Farina, voorzitter SCR, leidde de vergadering . Hij had het over de uitreiking van Cultuurprijs op 18 maart 2017 met optreden van Les Petits Chanteurs du Nord en over het verkiezen van  nieuwe kandidaten:  iemand – hij of zij mag jong zijn! –  (of een groep) uit Blankenberge,  die zich de jongste twee jaar erg verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak. Kandidaturen dienen op 31 jan. binnen te zijn.