DINSDAG 16 AUGUSTUS : AL HEEL WAT INSCHRIJVINGS-, ADIMINSTRATIEF EN SCHOONMAAKWERK IN DE VIER BL’BERGSE GO!-SCHOLEN, DIE NU ELKE DAG GEOPEND ZIJN…

We maakten vanmorgen een  toertje naar  de Maerlant-Campus (d’Oefenschool, Maerlant Middenschool en Maerlant Atheneum) en naar de Zilvermeeuw en we zagen er heel wat bedrijvigheid… Directeurs (nieuwe, jonge en al geroutineerde) en oud-directeurs die overleg plegen, administratief personeel, leerkrachten die nieuwe leerlingenkwamen inschrijven en/of hun klas in orde brengen en hun directeur begroeten, een praatje slaan over vakantiebezigheden (betonneren, opereren, voyageren,reposeren) TAC en mvd-personeel, klaar om de school materieel in gereedheid te brengen, leraren die een nieuw lesrooster samenstellen…En ouders zagen we en nieuwe leerlingen…

We ontmoetten de nieuwe directrices Lindly Van Reck (d’Oefenschool) en Shirley Adam (Maerlant-Middenschool)

Ziehier de telefoonnummers : d’Oefenschool 050432530  –  Zilvermeeuw 050433501 –  Maerlant Middenschool 050432525 Maerlant Atheneum 050432520 . Maerlant Atheneum De Haan 059234458

De websites : www.doefenschool.be/  – http://www.zilvermeeuwblankenberge.be/  http://www.msblankenberge.be/  –  http://www.maerlantatheneum.be/  –  http://dehaan.maerlantatheneum.be/content/contact