ORTHOPEDAGOGE SARAH DE BEULE ALS GON-BEGELEIDSTER IN MAERL.-MIDDENSCHOOL

Sarah De Beule is licentiate orthopedagogie en werkt bij Spermalie-De Kade.

Om leerlingen met een beperking of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij ‘GON-begeleiding’ aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.