RAVEEL XL IN HET CASINO IN BLANKENBERGE. EEN GESPREKJE TIJDENS EEN BEZOEKJE (BUITEN DE BEZOEKUREN) MET COÖRDINATOR ALAIN DE REESE (OUD-LEERLING 1984)

Roger Raveel (1921- 2013), een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog, schilderde in een stijl die het midden houdt tussen abstract en figuratief. Postexpressionistisch werd die stijl wel eens genoemd, maar er zijn evengoed raakpunten met de popart.

Na de grote Blankenbergse MASEREEL-tentoonstelling, MASEREEL EN DE ZEE in 2009, waarvan Alain De Reese al coördinator was, oordeelden het schepencollege en de cultuurdienst en hij dat Blankenberge wel vaker een grote tentoonstelling van een kunstenaar moest bieden, die tegelijk een relatie met de stad had. Twee jaar geleden besliste men dat het Roger Raveel zou worden. Goede contacten met het Raveel-museum (met Piet Coessens, de conservator) en met de provincie Oost-Vlaanderen (Jozef Dauwe, gedeputeerde van Cultuur) maakten deze expositie mogelijk.

Mooie momenten van zijn beroepsactiviteit zijn het op die manier een kunstenaar als Raveel grondig te leren kennen, waarderen en bewonderen, zegt Alain De Reese me, die ook coördinator is van ZOMERSCULPTUREN. Tedere en wrange ontroering beleeft hij bij het ontdekken van kunstwerken en kunstenaars.

We maakten een foto bij zijn lievelingskunstwerk EEN KARRETJE VAN DE RUIMTE (1991). Hij maakte er een van mij bij DE ZWANEN VAN BRUGGE (1971), van een poëtische en geëngageerde kunstenaar, de aandacht vestigend op het toen vervuilde reienwater

Bij de RAVEEL XL-tentoonstelling hoort een mooie catalogus met afbeelding van de kunstwerken en met korte, goed informerende tekstjes (10 euro)

Er is ook een gratis brochure RAVEEL XL FOR KIDS met interessante opdrachtjes met de mogelijkheid een prijs te winnen.