BEELDEND KUNSTENAAR JELMER DELBECQUE STELT TENTOON IN HET OUD STADHUIS: EEN GESPREKJE TIJDENS EEN BEZOEKJE. HIJ IS DE BROER VAN LERARES ANNELORE DE LBECQUE, DE ZOON VAN OUD-LEERLING JEAN-MARIE.

Het artistieke heeft hij in zich, het is van hem. Beïnvloed door meesters van vroeger is hij natuurlijk ook wel. Hij noemt Turner en Bancusi vooral, ook leraar Philip Aguirre. Hij beklemtoont de rol van architectuur als inspiratiebron, van lijnen in het stadsbeeld, van natuur ook, van de zee dus zeker, van schoonheid in het gewone. Hij werkt veel met gerecycleerde materialen. Maar boven alles wil hij vernieuwend zijn. Hij wil graag dat de toeschouwer dingen ontdekt in zijn creaties. Hij lijkt erg bereid te zijn te luisteren naar wat de bezoeker in zijn beelden herkent, ontdekt, maar accentueert dat dit de vrijheid is van de kijker.

Zijn antwoorden op mijn vragen, zijn reacties op mijn opmerkingen vallen in de smaak.

Ik maak een foto van hem en zijn zus Annelore, die lerares natuurwetenschappen is in de Maerlant-Middenschool en die mij vertelt dat hij al vroeg artistieke kwaliteiten had en schilderijtjes maakte.

Na zijn middelbare school in de Kunstacademie in Brugge, studeerde hij Gent, in Sint-Lucas, waar hij master werd.

In Blankenberge heeft hij zijn eigen atelier.

Hij stelde al tentoon in Brasschaat en hij werkte mee aan het samenstellen van de tentoonstelling in Oostende: DE ZEE – salut d’honneur Jan Hoet

Aan het schoolproject KUNST EN NATUUR dat volgend schooljaar i.s.m. NATUURPUNT loopt werkt hij mee.

KUNST HUREN: voor 25 euro per maand kan men een kunstwerk van Jelmer Delbecque huren, het in zijn interieur plaatsen en achteraf eventueel kopen (jelmer-delbecque.tumblr.com – jelmerdelbecque90@gmail.com)

In NEST KUST 2015 staat op p. 46 een lang artikel over hem – KUNST IN HET GETIJ – dat ook nog andere facetten belicht.

Lees ook eens het artikel in KRANTVANBLANKENBERGE : http://www.krantvanblankenberge.be/nieuws2015/krantvanblankenberge_01045.html