EVA BARBIAUX, LLE 6HW, GING OP INTERVIEW BIJ DRIE EMINENTE OUD-ONDERWIJZERS RIJKSNORMAALSCHOOL BLANKENBERGE…BIJ AUGUST DEFEVERE, ALIDOOR CALLIER, FREDDY PAS

Het onderwerp van Eva Barbiaux’ ONDERZOEKSCOMPETENTIE is ‘DE GESCHIEDENIS VAN HET MAERLANT-ATHENEUM’ en hiervoor wou ze ook gegevens verzamelen van oud-leerlingen van de RNS Blankenberge.

August Defevere is in 1941 onderwijzer geworden, Alidoor Callier in 1949, Freddy Pas in 1961.

Meer over hun loopbaan verklappen we na de presentatie van de OC’s op 12 maart