SIMONE ASPESLAGH-EEREBOUT, OUD-LERARES L.O. RIJKSMIDDELBARE SCHOOL BL’B, MOEDER VAN OUD-LERARES L.O. JO ASPESLAGH MAB, OP 93 JARIGE LEEFTIJD (OP 21 JULI) OVERLEDEN.

Simone Eerebout was de moeder van Jo Aspeslagh oud-lerares lich. opv. Maerlant Atheneum, oud-leerlinge 1970, en van overleden Wim Aspeslagh, oud-leerling 1974, de grootmoeder van Heike en Silke Beckers, allebei oud-leerlingen, de echtgenote van overleden Roland Aspeslagh, vele jaren leraar dactylo in RMS en RNS/KA Blankenberge

In Blankenberge was ‘Madame Simone’ onafscheidelijk verbonden met twee markante zaken, met name de Rijksmiddelbare School en de Koninklijke Turnvereniging Rust Roest.

Op de site van de KRANT VAN BLANKENBERGE lezen we : “Als lerares Lichamelijke Opvoeding heeft Simone Aspeslagh in onze stad aan honderden meisjes haar liefde voor de gezonde sport meegegeven”, vertelt Rosane Vermeersch ere-voorzitter van Rust Roest. “Ze introduceerde daarbij steeds nieuwe trends, maar haar absolute stokpaardje was om de ‘mooie’ houding te verkrijgen bij haar leerlingen. Daarnaast was ze voor de zogenoemde schoolreizen de enthousiaste begeleidster waar velen mooie herinneringen aan bewaren. Ook haar jarenlange verknochtheid aan de Koninklijke Turnvereniging Rust Roest uit Blankenberge zullen velen zich nog herinneren.”

Als dochter van een ‘monument’ uit de Rust Roest geschiedenis, Henri Eerebout, was ze opeenvolgend gymnaste, trainster en verantwoordelijke voor het trainersteam, waarbij ze als geen ander wist wat recreatieve gymnastiek betekende. Bijna als vanzelfsprekend werd ze in 1980 uiteindelijk voorzitter, op dat ogenblik de eerste vrouwelijke onder de West-Vlaamse clubs. Binnen de Koninklijke Belgische Turnbond werd mevrouw Simone Aspeslagh tot op het hoogste niveau gewaardeerd.

op de zwart-wit-foto uit 1955 ziet men S. Eerebout als lerares Rijksmiddelbare school staande uiterst links… net boven haar A. Callier en meest rechts staande laatste rijd Willem Content, toen leraar handenarbeid, later burgemeester Blankenberge, nu overleden