ZOWEL WILLEM I ALS LEOPOLD I LEGDEN EED AF OP HET KONINGSPLEIN. WILLEM IN 1815, LEOPOLD IN 1831…OP 21 JULI

Gita Deneckere schrijft in haar omvangrijke biografie van Leopold I : “De inhuldiging op 21 juli 1831 vond plaats op het Koningsplein rond het middaguur, volgens het traditionele gebruik van de Blijde Intrede in de open lucht….De mensen zongen door het dolle heen de Brabançonne…Henri Pirenne contrasteerde de inhuldiging van Leopold met de ‘officiële’ en ‘koele’ plechtigheid voor Willem, om te onderrstrepen dat de nieuwe vorst de steun van het volk genoot….Nadat Leopold de eed had afgelegd en gezworen had de grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven….barstte het volk in vreugde uit : ‘Vive le roi’…

De volgende Belgische koningen legden de eed af in het parlement. Op een foto met leerlingen van het Maerlant Atheneum – Jens Buysse, Olbren Depaepe, die vanaf 1 sept. 2014 H. Luyten als leraar wiskunde vervangt, Yorick Decoster –  die in 2003 een scholendebatwedstrijd hadden gewonnen en als bekroning tegen de volksvertegenwoordigers – Saïd El Khadraoui, SP.A, Jef Tavernier, GROEN, Hugo Vandenberghe CD&V mochten debatteren, ziet men een beeld van de eedaflegging van Boudewijn I.

Op een andere foto standbeeld van Leopold I in De Panne, waar hij op het land binnenkwam