30/06 : DE VAKANTIE IS BEGONNEN, DE SCHOOL IS NOG OPEN. VELEN ZIJN NOG AAN HET WERK … INSCHRIJVEN, ADMINISTRATIE , POETS- EN OPRUIMWERK, AQUARIUMWERK … DE PEDAGOGISCHE RAAD VERGADERT (zie ander artikel)

Nog de hele eerste ‘vakantie’week is de school open. In de secretariaatsbureaus is men volop aan het werk. Men is nieuwe leerlingen aan het inschrijven. Leraren bereiden hun lokaal al voor … Het schoolrestaurant wordt opgeruimd na het gezamenlijke feest van vorige vrijdag. We brachten een bezoekje aan de Maerlant Campus, aan de Zilvermeeuw Groenstraat …

More

REÜNIE 6 MENSWETENSCHAPPEN 1979. CONNY DE WAEL, EEN VAN DE DERTIEN TOEN, ORGANISEERDE, REALISEERDE. DIRECTEUR BALBAERT INVITEERDE HEN OP SCHOOL OP 28 JUNI.

Om 10u waren ze er met hun elven, in de school waar ze in juni 1979, 35 jaar geleden hun atheneumopleiding hadden voltooid. Marc Vierstraete kwam na de middag. Annie Noë is in 1998 overleden. Acht van hun leraren/leraressen van toen waren ook aanwezig. Dir. Jürgen Balbaert en voorzitter Bond Onze Scholen Peter Lips, die …

More

28/06 : OUD-LEERLING PHILIP KONINGS, SCHEPEN VOOR CULTUUR BL’GE IN HET NIEUWSBLAD : ‘EXTREMISTEN WILDEN FRANZ FERDINAND OORSPRONKELIJK IN BLANKENBERGE DODEN’

Volgens schepen Philip Konings (Open VLD) zijn er bronnen die vermelden dat de aanslag het jaar voordien in Blankenberge was gepland. ‘Via Professor Luc De Vos hebben wij vernomen dat in 2013 een aanslag was gepland op de aartshertog Frans Ferdinand in Blankenberge. Tot nu toe hebben wij dat nog niet kunnen hard maken.’ Over …

More