HUGO LUYTEN LEIDT (IN HOTEL AZAERT) VOOR HET LAATST DE PEDAGOGISCHE RAAD, WAARVAN HIJ 10 JAAR VOORZITTER WAS

Op 30 juni – de eerste vakantiedag! – vergaderde de Pedagogische Raad onder Hugo Luytens leiding. In hotel Azaert namen de leden eerst een lekker en gezellig ontbijt en kwamen dan samen om activiteiten van het volgende schooljaar te bespreken. Vandaag vernemen we wellicht ook wie de nieuwe voorzitter wordt.

Foto boven: in de mooie Vlaamse zaal van Hotel Azaert