Gratis chirurgische mondkapjes uit Peking: burgemeester Daphné Dumery en Martine Debruyne, administratief medewerkster Belle Epoque-centrum, brachten ze naar het Maerlant-atheneum en Sint Jozef Sint Pieter

Al acht keer was er een leerlingenuitwisselingsproject Blankenberge-Peking (leerlingen van het Maerlant-atheneum en het Sint-Pieterscollege en van de Space Middle School Peking ) Dit jaar en ook het volgende zal dit door corona niet uitgevoerd kunnen worden.

Maar de contacten tussen Blankenberge en Peking blijven bestaan. Het gevolg hiervan is dat het Lokaal Bestuur Blankenberge tienduizend chirurgische mondkapjes uit Peking – Beijing Minhe Foundation for International Exchange –  ontving. Vanmorgen overhandigden burgemeester Daphné Dumery en Martine Debruyne, die alle uitwisselingsprojecten met de Space Middle School in Peking (bege)leidde, de mondmaskers, bestemd voor de leerlingen van de middelbare scholen, aan de beide Maerlant-atheneumdirecteurs Shirley Adam en Jürgen Balbaert.