In de septemberdagen van 2000 – dit is 20 j. geleden – werden zij personeelslid van het Maerlant… oud-lln. en sommigen die nu nog een onderwijs- of administratieve taak hebben.

Loes Coudeville (1997), Lynn Mees (1997) en Saida Praet (1995) zijn oud-leerlingen. Loes en Lynn hebben nu een onderwijstaak in resp.  ELEMENT en KTA Brugge, Saida oefent een ander beroep uit.

Annabelle Vanneuville, Bruno Buseyne en Olivier Flachet  zijn nu resp. secretariaatsmedewerkster en leraar in het Maerlant-atheneum (aardrijkskunde/economie en PAV)

Foto van 3 jaar later