400 j. geleden gestorven: Simon Stevin… prins Maurits, I. Newton, S; Vauban, C. Huygens, B. Pascal konden verder kijken door op de schouders van deze reus te staan. Hij creëerde o.a. de woorden WISKUNDE en EVENAAR. In Brugge is er de tentoonstelling SIMON STEVIN VAN BRUGGE, HIJ VERANDERDE DE WERELD.

?

Van 28 augustus tot 29 november 2020  heeft  in Brugge in het Stadsarchief (Burg) de tentoonstelling SIMON STEVIN VAN BRUGGE. HIJ VERANDERDE DE WERELD plaats.

Er is ook een boek verschenen met dezelfde titel. Curator van de tentoonstelling en een van de auteurs van het boek is Guido Vanden Berghe, wis- en natuurkundige, prof. em. UGent.

?

We bezochten de tentoonstelling en lazen in het boek…en constateerden dat Simon Stevin nog veelzijdiger en invloedrijker was dan we dachten. We hadden al respect voor zijn taalbelangstelling, zijn waardering van het Nederlands, zijn creativiteit op het vlak van zoeken naar ‘betere’ woorden in het Nederlands, mooie vertalingen van vreemde woorden…equator…evenaar, mathematica…wiskunde, parallel…evenwijdig, centrum…middelpunt, fractio…breuk  enz. We waardeerden hem op het vlak van steden- en vestingbouw. We wisten dat hij van Brugge naar Leiden en Den Haag vetrhuisde en dat dit met de reformatie, met het calvinisme  te doen had.

?

Maar we wisten vooral veel niet…dat hij specialist was op financieel vlak en orde bracht in de overheidsfinanciën, dat hij de wereld decimaal leerde denken, dat hij Copernicus’ wereldbeeld verdedigde, dat hij het stadsplan van Batavia (Djakarta) ontwierp enz.

In 1847 (1846)  werd op wat nu  – en sedert 1827 –  Simon Stevinplein heet, zijn stadbeeld 3m. hoge standbeeld opgericht. De Brusselse beeldhouwer Eugène Simonis vervaardigde het.

?
?
?