26 juni: D’OEFENSCHOOL 6de LEERJAAR: Juf LYNN DUSOIR proclameert, de juffen Eva De Wyngaert en Fabienne Viaene, ook juffen 6de lj., wonen de afscheidsplechtigheid in open lucht bij. Ondanks corona een heerlijk moment voor de 30 meisjes en jongens… een diploma en een tasje met presentjes…

De leerlingen kregen niet alleen het diploma en het rapport, maar ook een tasje met geschenkjes…uitbundige sfeer heerste op het grasspeelplein

TAALFILOSOFIETJE: PROCLAMATIE.

In het Algemeen Nederlands betekent dit openbare afkondiging, bekendmaking aan het volk. In Nederland kent men het woord nauwelijks in de betekenis PLECHTIGE BKENDMAKING VAN DE SCHOOLRESULTATEN