Zoektocht op de Maerlant-campus…lln. 5de lj. d’Oefenschool zoeken interessante plekjes – bijvoorbeeld het monument voor gesneuvelde oud-lln., vinden telkens een letter en vormen een woord.

In het toenmalige tijdschrift ‘T SCHELPJE  van de Rijksnormaalschool (nr. 1. 1947) lees ik over de inhuldiging van het oorlogsmonument voor oud-leerlingen slachtoffers op 10 november 1946 o.a.

Het publiek dat met de studenten de haag vormde voor de autoriteiten begaf zich nu naar de plaats waar het gedenkteken aan de oud-leerlingen van de Normaalschool, oorlogsslachtoffers, zou onthuld worden in een stemmig hoekje in het heerlijke park van de school, op de weg erheen in een passend kader van boomen en struikgewas.

EN

Directeur De Maesschalk kondigde aan dat rondom het gedenkteken een siertuin zal worden aangelegd, zodat bomen, struikgewas en bloemen eromheen zullen kleuren en geuren en dat heerlijke vogelengezang aan de erop gebeitelde namen de stille en blijvende hulde zou blijven brengen, die ze verdienen, terwijl de normalisten er herhaaldelijk zullen worden heengeleid toto eerbied, gegroet en bloemenneerlegging