26 juni: D’OEFENSCHOOL 6de LEERJAAR: Juf LYNN DUSOIR proclameert, de juffen Eva De Wyngaert en Fabienne Viaene, ook juffen 6de lj., wonen de diploma-uitreiking in open lucht bij. Ondanks corona een heerlijk moment voor de 30 meisjes en jongens (Deel 2)

Wie graag een niet-gecomprimeerde foto wil, kan mij een mail sturen: jaak.coudeville@telenet.be

De leerlingen kregen niet alleen het diploma en het rapport, maar ook een tasje met geschenkjes…uitbundige sfeer heerste op het grasspeelplein

TAALFILOSOFIETJE: PROCLAMATIE.

In het Algemeen Nederlands betekent dit openbare afkondiging, bekendmaking aan het volk. In Nederland kent men het woord nauwelijks in de betekenis PLECHTIGE BKENDMAKING VAN DE SCHOOLRESULTATEN