In Blankenberge is er een MARNIXSTRAAT, genoemd naar Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, misschien de auteur van het WILHELMUS. In Amsterdam, waar Maerlant-ath.-lln. wel eens op schoolreis trokken, dragen TIEN straten of pleinen zijn naam.

Blankenberge

In 1820 werd in Amsterdam een straat waar eerder stadswallen waren MARNIXSTRAAT, 2,5 km. lang…en er kwam een Korte Marnixstraat, een Eerste Marnixdwarsstraat, een Tweede Marnixdwarsstraat en een Derde Marnixdwarsstraat. En dan bedacht men nog de namen Marnixkade, Korte Marnixkade, Eerste Marnixplantsoen, Tweede Marnixplantsoen en Marnixplein. Niet bijster orogineel! Geen stad heeft meer straten of pleinen naar één persoon genoemd

Philips Marnix van Sint Aldegonde is misschien wel de schrijver van het geuzenlied HET WILHELMUS van rond 1570. (Sedert 1932 is dit het officiële Nederlandse volkslied)  Het is een calvinistisch lied van een calvinistische schrijver over Willem van Oranje.

Het Wilhelmus telt 15 strofen. Het is een acrostichon. Elke strofe begint nl. met de letters van Willem van Nassov.

We presenteren hier de eerste en de tweede, een eerder politieke en een religieuze.

Eerste couplet
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.

Tweede couplet
In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Land, om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment.

In 1990 was er een schoolreis naar Amsterdam