EXAMENPERIODE/PERIODE DER EXAMINA IN HET 2DE J. VAN HET MAERL.-ATH BEGONNEN MET LATIJN…GEEN DODE TAAL…ZE BRENGT SCHOONHEID…OOK SCHRIJFVAARDIGHEIDSEXAMEN (NEDERLANDS) IN 6T.

De 54-jarige Italiaanse latinist NICOLA GARDINI schreef o.a. het boek LEVE HET LATIJN, GESCHIEDENIS EN SCHOONHEID VAN EEN NUTTELOZE TAAL VIVA IL LATINO. STORIE E BELLEZZA DI UNA LINGUA INUTILE

Ik las hierover: Gardini brengt met Leve het Latijn de liefde voor die taal op ons over met een onuitputtelijke intellectuele nieuwsgierigheid. Hij moedigt ons aan om ons te verdiepen in een beschaving die nooit is geëindigd en waarvan ook wij deel uitmaken. Zoals Gardini het zelf verwoordt: ‘Latijn is het belangrijkste monument dat er bestaat voor de cultuur van het woord en het geloof in de kracht van taal.’ Leve het Latijn toont de schoonheid en zeggingskracht van een ‘dode’ taal die nog steeds springlevend is.

Op blz. 219: Met ‘mooi’ bedoel ik dat Latijn een veelzijdige en flexibele taal is, moeilijk en makkelijk, eenvoudig en complex, regelmatig en onregelmatig, helder en duister tegelijk.