MONICA DE CONINCK, MORAALWETENSCHAPSTER, POLITICA, OUD-LLE RNS/KA BL’BE VANDAAG IN DE STANDAARD MET ARTIKEL TER VERDEDIGING VAN HET WEL GRONDIG VOORBEREIDE STANDPUNT ABORTUS NA 18 WEKEN

Twee filosofen, Ignaas Devisch en Alicja Gescinska hadden op 26 nov. in DS over de politieke gejaagdheid geklaagd bij het vormen van het standpunt dat abortus zou kunnen tot 18 weken zwangerschap.

Monica De Coninck – zij is oud-lle 1974, zij was lerares moraal, zij was Antwerpens OCMS-voorzitster, zij was minister van Werk – toont in het artikel aan dat er geen kwestie is van gejaagdheid, maar dat het standpunt heel nauwkeurig en sedert jaren is onderzocht.

Londen 1972