24/09: LARS DENOO (2O) IS VOORZITTER VAN DE NIEUWE LEERLINGENRAAD 1STE GR. MAERLANT-ATHENEUM

 

Tijdens de middagpauze (12.10u tot 13u) had de eerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad plaats. De leraressen Sharon Deserranno en Sarah Huygens hadden uitgenodigd en leidden de vergadering.