OP 06/09 HAD DE OPSTARTVERGADERING YOUCA VOOR LLN. 3DE GR. BSO EN LAATSTE JAAR TSO MAERL-ATH. PLAATS

PAV-lerares Astrid Van Keer stuurde me de volgende tekst

Duiding bij de foto’s van de opstartvergadering YOUCA voor lln van derde graad BSO ( 5 mo 5vz 6mo 6vz 7plm 7tbz en duaal leren ) en laatstejaars TSO

 Algemeen : 

Wat doet YOUCA?

ONZE MISSIE

YOUCA, YOUth for Change and Action is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen we door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in hun engagement. Daarnaast zorgen we voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.

ONZE VISIE

  • YOUCA werkt op een actieveen ervaringsgerichte Jongeren doéniets bij YOUCA, tonen hun engagement en zetten stappen naar een maatschappelijk leiderschap. YOUCA biedt jongeren de kans om zichzelf te ontplooien, om inzicht te verwerven in zichzelf in relatie tot de ander en de wereld. Jongeren ontwikkelen hier competenties in functie van een actief engagement voor de toekomst. YOUCA waardeert de inzet van jongeren voor de samenleving.
  • YOUCA gelooft in de kracht van jongeren wereldwijd. Leeftijdsgenoten (peer-to-peer) uit verschillende contextenleren van elkaar en stimuleren elkaar om samen te werken op lokaal of (inter)nationaal niveau. YOUCA wil dat de stem en daadkracht van jongeren de publieke opinie, relevante maatschappelijke actoren en beleidsmakers positief beïnvloedt.
  • YOUCA werkt aan een duurzame, rechtvaardige en solidairesamenleving waar mensen en organisaties verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar, sociale ongelijkheid bestrijden en handelen binnen de ecologische grenzen. YOUCA bouwt daarom een netwerk uit van pioniers en relevante maatschappelijke actoren om samen de toekomstdroom waar te maken.

ONZE YOUCA ACTION DAY

Op 17 oktober 2019 organiseren we de YOUCA Action Day. Voor de dertiende keer engageren meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze op die schooldag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

 Concreet werd er tijdens e opstartvergadering uitleg gegeven over het project anno 2019 en uitgelegd hoe men een job kan vinden voor die dag ! Zie presentatie in bijlage 

Als school gaan we de uitdaging aan om elke leerling een job te laten vinden en uitvoeren op 17 okt 2019.

Daarvoor sturen we ook jaarlijks VIP-leerlingen naar workshop in Leuven zodat het project echt gedragen wordt door en voor jongeren ! ( 12/09/2019)

Het project wordt verder uitgewerkt in verschillende vakken en de leercoaches voor BSO zijn leraren PAV A Van Keer / O Flachet en voor TSO leraar Nederlands T Gervoyse