LEERLINGEN VAN 5A en 5T VAN HET MAERLANT-ATHENEUM BLANKENBERGE BEZOCHTEN OP 6 SEPT. 2019 MAERLANT-STAD DAMME: EEN ZOEKTOCHT, EEN WANDELING, EEN LESJE OVER MAERLANT EN UILENSPIEGEL

Al meer dan twintig jaar bezoeken leerlingen uit de 5des van het Maerlant-atheneum begin september Damme, waar Maerlant vertoefde, schreef, begraven is en op het marktplein een standbeeld heeft. 

Op 6 september 2019 beleefden leerlingen van 5 ASO en 5 TSO het Dammebezoek. en Kira Museeuw en  Tanja Gervoyse, leraressen Nederlands, begeleidden hun leerlingen voor een leerrijke namiddaguitstap.

HET BEZOEK – DE ZOEKTOCHT

Lunchpakket verorberen in de boomgaard van de pastorie

en er verhalen beluisteren over Uilenspiegel, die van de Nedersaksische Herman Bote (begin 16de e.) over Uilenspiegel de schurk, die in het bed van de pastoor schijt – de wereld op zijn kop – , die van de 19de eeuwse Charles Decoster, over Uilenspiegel als vrijheidsstrijder tegen de Spanjaarden in de 16deeeuw.

 

Zoektocht…met opdrachten over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), de strijd tussen Spanje en de Staatsen (de Noordelijke Nederlanden)

over verbroederingsmonument Damme-Jodoigne (Geledenaken)

de Damse Vaart (= het Napoleonkanaal door Spaanse krijgsgevangenen gegraven – 1810-1811), een waterweg naar zee (naar Breskens, maar reikt maar tot Sluis)

het Sint-Janshospitaal – nu een museum – in de 13de eeuw gesticht door gravin van Vlaanderen, Margaretha van Constantinopel

In dat gebouw trouwden Karel de Stoute (hertog van Bourgondië) en Margaretha van York (1468). Hij deelde met haar nauwelijks het bed….

Een kazemat (een wapenopslagplaats), ook voor vleermuizen. In de Damse wallen

acht eeuwenoude, unieke, houten apostelbeelden, hoog in de middenbeuk van de nu spitsloze vroeggotische 13de-eeuwse kerk

De Christoffelhoeve aan de overkant van de Damse vaart, een 18de-eeuws domein van een Brugse kanunnik, wiens spreuk PACEM OPTO luidde (ik opteer voor vrede)

een snoepwinkeltje dat een brugwachtershuisje was

Soetkin is Tijls moeder, estaminet is café, in Vlaamse dialecten ‘staminee’