OUD-LL. (1995) KEVIN DE CLERCQ STELDE ZIJN BOEK ‘VAN PIOT TOT VERZETSSTIJDEER’ (OVER ZIJN OVERGROOTVADER) VOOR IN LISSEWEGE (REYVAERTHEEM). HIJ WEIDDE UIT OVER DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN HET SCHRIJVEN VAN HET BOEK. HIJ DANKTE O.A ZIJN OUDERS, ZUSTER, VRIENDIN, OUD-LERAAR F. STANDAERT

 

Het boek VAN PIOT TOT VERZETSSTRIJDER gaat over de overgrootvader  van moederszijde van Kevin De Clercq, Emiel Tavernier, de grootvader van oud-kleuterleidster Marleen Tavernier. Hij was soldaat in Frankrijk in WO1. In WO2 nam hij in het verzet de wapens opnieuw op, maar werd enkele maanden voor D-Day gearresteerd en naar kampen in Polen en Duitsland gebracht, o.a. in Buchenwald. Hij keerde terug.

Het boek van Kevin De Clercq is het verhaal over zijn overgrootvader, maar ook zijn verhaal over de zoektocht naar die oorlogsgeschiedenis van Emiel Tavernier.

Na de voorstelling in Reyvaertheem Lissewege (het dorp van zijn overgrootvader) bedankt hij zijn ouder – zijn moeder is Marleen Tavernier, oud-kleuterleidster – zijn zuster Joyce, oud-leerlinge (1998), zijn vriendin Wendy Bertels, kleuterleidster Zilvermeeuw-basisschool, zijn oud-leraar Frits Standaert, die zijn tekst las en corrigeerde.

Overigens Jacob Reyvaert was een 16de-eeuws Lisseweegs/Brugs humanist en jurist

Kevin De Clercq is oud-leerling 1995.

Hier een foto met oud-klasgenoten en de taalleraren R. Broux, Engels, J. Coudeville, Duits, F. Standaert, Nederlands.