VAN JACOB VAN MAERLANT, OOK AUTEUR VAN MAATSCHAPPIJKRITISCHE GEDICHTEN, WERD ZIJN WAPENE MARTIJN IN DE 15DE EEUW IN HET FRANS VERTAALD. DE EERSTE VERTALING VAN DIETSE POËZIE IN HET FRANS!

Onlangs verscheen van Bart Van Loo DE BOURGONDIËRS. AARTSVADERS VAN DE LAGE LANDEN. Op p. 198 lezen we “Van Maerlant had zoveel succes dat zijn strofische gedicht WAPENE MARTIJN als eerste Dietse werk in het Frans werd vertaald”

????????????????????????????????????

 

In 1997 werden KA en Middenschool Blankenberge MAERLANT-scholen. Tijdens een plechtige zitting hield Maerlant-kenner prof. Jozef Janssens een toespraak, waarin hij aantoonde waarom het goed was dat een school de naam kreeg van de Middelnederlands schrijver. Twee leerlingen – Joelle Debruyne en Steve Demulder, echtgenoot van lerares Nederlands Kira Museeuw en vader van Sienna Demulder –  lazen toen een strofe voor uit WAPENE MARTIJN.

Sedert die dag in mei maken leerlingen uit de 5des van het Maerlant-atheneum elke jaar een uitstap naar DAMME, waar Maerlant heeft gewoond en gewerkt.