11/01: IN DE ZILVERMEEUW-BASISSCHOOL: NIEUWJAARSRECEPTIE VAN HET GO!-BLANKENBERGE/DE HAAN ….DEEL MET OUD-PERSONEELSLEDEN (IN HET BIJZONDER ALIDOOR CALLIER, AL 70J. OUD-LL. RNS) EN ANDERE GASTEN EN MET DE TOESPRAAK VAN ZILVERMEEUW-DIRECTRICE BIRGIT LAPORTE

Onder de oud-personeelsleden ontmoetten we er van de drie Blankenbergse GO!-scholen en in het bijzonder oud-econoom RMS én oud-leerling (oud-onderwijzer dus ook) Alidoor Callier die in 1949 – straks 70 jaar gelden –  het onderwijzersdiploma behaalde in de Rijksnormaalschool van zijn geboortestad Blankenberge. Ook oud-GOB-voorzitter prof. William Debreuck was aanwezig.

promotie 1949 met in de tweede rij helemaal rechts Alidoor Callier. Het meisje, tweede van rechts is Georgette Popelier, oud-onderwijzeres Zilvermeeuw

foto 2014: Georgette Popelier, dir. Jürgen Balbaert, Alidoor Callier

 

Directrice Birgit Laporte herinnerde er in haar toespraak aan  eraan dat het vier jaar geleden was dat de receptie in de Zilvermeeuw-basisschool plaatsvond…dat op die dag toen de aanslag op Charlie Hebdo werd gepleegd en dat ook 2018 een bewogen jaar was, waarin de kracht van stilte het vaak moest afleggen tegen extremisme en onverdraagzaamheid. Dat ze een korte toespraak wou houden zei ze en af en toe tot tien telde voor iets te schrijven, en dat ze wel eens een alinea had gewist. Dat onderwijs op hoog niveau de ambitie is, met focus op leerlingentalent en dat niet aflatende creativiteit nodig is. Ze sprak over het lerarentekort, maar ze blijft hopen op gedreven leerkrachten die het verschil maken. Ze besloot aldus: Wij zijn alvast van plan die creatieve uitdaging met beide handen aan te nemen. En dat kunnen we alleen samen met u. Uw inzet en uw betrokkenheid tellen zwaar mee. Ik hoop van harte dat we daar ook dit jaar een beroep op mogen doen. En .. Als dat zo is, zie ik 2019 met vertrouwen tegemoet.”

En dit is de hele speech:

 

Geachte burgemeester,

Geachte dames, heren schepenen, gemeenteraadsleden en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn,

Geachte ere-voorzitter en ere-directies,

Geachte coördinerend directies van scholengroep Impact,

(Geachte algemeen directeur),

Geachte dames, heren,  hier aanwezig met uw respectievelijk functies,

Geachte collega’s, in de breedste zin van het woord,

In naam van de voorzitter van het Gemeenschapsonderwijs Blankenberge – De Haan, dhr. David Dehenauw en mijn collega-directeurs, mevr. Lindly Van Reck, mevrouw Hilde Lafaille, mevrouw Shirley Adam en de heer Jurgen Balbaert, heet ik u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie.

Ik ben blij u deze avond hier in de Groenestraat te kunnen begroeten. Het is ondertussen van januari 2015 geleden dat we hier, op deze locatie, nog eens samen stonden om te klinken op het nieuwe jaar.  

Misschien herinnert u het zich nog maar op vrijdag 9 januari 2015 heb ik het in mijn speech gehad over de stelling  ‘Stilte is soms krachtiger dan spreken.’ Op die bewuste dag vond de aanslag op Charlie Hebdo plaats. We zijn ondertussen vijf jaar verder en we blikken terug op 2018. Het is opnieuw een bewogen jaar geworden waarin de kracht van stilte het vaak moest afleggen tegen extremisme en onverdraagzaamheid. Of het nu ging over lokaal gekibbel of conflicten op wereldschaal, er was één constante: kranten en sociale media werden overspoeld met stellingen en meningen die in de scherpst mogelijke bewoordingen werden geformuleerd.

Beseffend dat 2019 misschien ook een jaar wordt waarin nog méér zal gesproken en geschreven worden, nam ik mij bij de voorbereiding van deze speech voor om wat op de rem te gaan staan. We weten het allemaal: het is soms beter om tot tien te tellen alvorens te spreken. Ik heb dan ook tijdens het schrijven van deze tekst verschillende malen tot tien geteld, en nadien… een zin of zelfs een hele paragraaf gewist.

Beste genodigden, goede vrienden, het doet deugd te zien dat jullie opnieuw talrijk naar onze nieuwjaarsreceptie zijn gekomen. We beschouwen dit als een uiting van het feit dat u onze scholen genegen bent: er is dynamiek en engagement, én er is samenhorigheid. Dus mede namens alle directies: zéér hartelijk welkom!

Een brede vorming is een stevig fundament waarop mensen hun hele leven verder bouwen, als mens, maar ook op professioneel vlak.

Het vormt mensen tot een unieke persoonlijkheid en juiste, positieve keuzes  maken horen daarbij.

Verder is en blijft onderwijs op  hoog niveau onze ambitie. Goed is niet goed genoeg. We blijven de lat hoog leggen voor iedereen met de focus op zijn of haar talent. We willen krachtdadig en met visie onze leerlingen voor de toekomst klaarstomen.

Ik ben ervan overtuigd dat we heel wat creativiteit aan de dag zullen moeten leggen om hetgeen waarmee we bezig zijn en willen verder zetten waar te kunnen maken.

Want … we ondervinden het allemaal. Voor leerkrachten, directies, coördinerende directies alsook voor de algemeen directeur is het vandaag de dag niet evident alles gemanaged te krijgen. Er wordt heel wat geëist en verwacht van ons. Het lerarentekort is een teken aan de wand, want op zich hebben we het mooiste beroep van de hele wereld.

Momenteel zijn er maar liefst 1.500 openstaande vacatures in het onderwijs. Dat zijn er dubbel zoveel als tijdens dezelfde periode vorig jaar. En het dreigt nog nijpender te worden.

SAMEN zullen we moeten gebruik maken van ons vermogen om mee te denken aan creatieve oplossingen om dit lerarentekort op te vangen. Ik ben ervan overtuigd dat we de kracht hebben om dit te overwinnen. Met de nodige creativiteit, lukt ons dat wel.   

Gedreven leerkrachten kiezen meestal voor een loopbaan in het onderwijs uit passie. Gedreven leerkrachten maken het verschil in de klas. Ze wakkeren de goesting aan om te leren en zoeken voortdurend naar nieuwe aanknopings-punten en invalshoeken.

De uitdagingen waar scholen vandaag voor staan reiken verder dan de klas of de individuele leerkracht. Onderwijs is meer dan ooit teamwerk. Het loont daarbij om verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en verder te durven kijken dan naar de inhoud alleen.

Wij zijn alvast van plan die creatieve uitdaging met beide handen aan te nemen. En dat kunnen we alleen samen met u.

Uw inzet en uw betrokkenheid tellen zwaar mee. Ik hoop van harte dat we daar ook dit jaar een beroep op mogen doen.

En .. Als dat zo is, zie ik 2019 met vertrouwen tegemoet.”