19/10: 1STE-GRAADSLEERLINGEN MAERLANT-ATHENEUM DE HAAN én –BLANKENBERGE BELEVEN SAMEN DE HALLOWEENFUIF IN HET IN HALLOWEENSFEER OMGETOVERDE SCHOOLRESTAURANT

Zeventig procent van alle leerlingen van de 1ste graad Maerlant-atheneum De Haan én Maerlant-atheneum Blankenberge genoten van de halloweenfuif in het schoolrestaurant in Blankenberge. Aardrijkskundeleraar Tom Daneels, die Engels en aardrijkskunde onderwijst en de halloweentraditie goed kent, was een voortreffelijke dj, die zich door enkele leerlingen en leraressen liet adviseren.

Fijn toch dat de leerlingen van de twee locaties elkaar op zo’n fuif kunnen ontmoeten. (leerkrachten brachten de lln. uit De Haan naar Blankenberge en terug). 

TAALFILOSOFIETJE: Halloween is sterk verbonden aan de dag erna: Allerheiligen. In het Engels heette deze dag vroeger All Hallows (tegenwoordig All Saints’ Day) en hallow is verouderd Engels voor ˜heilig”. Sinds Harry Potter and the Deathly Hallows, is dit oude woord weer bij veel mensen bekend geraakt.

Halloween is een al enkele eeuwen geleden ontstane inkorting van All Hallow Even, waarin even ˜vooravond” betekent, nl. die voor Allerheiligen. 

Al voor de christelijke tijd kwamen eind oktober volgens het volksgeloof geesten van overledenen “nieuwe zielen” halen onder de levenden. Dat is vermengd met de traditie van Allerzielen (2 november, de herdenking van de in het voorbije jaar gestorvenen) en Allerheiligen (1 november, het eren van de heiligen).