SEDERT 2012 BESTAAT DE UITWISSELING TUSSEN DE BEIJING SPACE MIDDLE SCHOOL EN DE BLANKENBERGSE SECUNDAIRE SCHOLEN. DONDERDAG KOMEN DE 12 CHINESE LEERLINGEN EN 4 BEGELEIDERS NAAR HET MAERLANT-ATHENEUM

We brengen vanaf donderdag 29 september verslag uit.

Hier enkele beelden van vroegere projecten…met o.a. Magali Hawkins, Florence De Lille en Stefanie Verduyn.

Leraar Engels/aardrijkskunde, Tom Daneels, die de leerlingen tijdens het projectgedeelte in België begeleidt, meldt me: “Ze worden donderdag ‘s ochtends op een ontbijt getrakteerd en een rondleiding op de school. Daarna krijgen ze een lesje Nederlands  en dan is het tijd voor de lunch.
In de namiddag gaan ze naar Wal Raversijde. De volgende staat het stripmuseum in Brussel op het programma  en in de namiddag doen ze een wandeling langs de stripmuren.”