26/09: LLN. 3DE LJ. VAN ALLE BL’BSE SCHOLEN DOEN MEE AAN STRANDOPRUIMACTIE, GEORGANISEERD DOOR DE EDUCATIEVE ORGANISATIE DJAPO

DJAPO is een educatieve organisatie die kinderen anders wil laten denken over en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven. Djapo werkt rond duurzame thema’s zoals klimaat, fair trade en water en heeft een bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidrelatie. Kinderen leren zo keuzes maken in een wereld in verandering, met respect voor de planeet en al haar bewoners.

Juffen en meesters en leerlingen van alle Bl’bse scholen kwamen op 26/09 om 9u30 samen in de Consciencezaal van het Casino, waar ze wat uitleg kregen van Djapo-medewerkster Stefanie Vanbecelaere. Daarna trokken ze per klas naar het strand, waar elke groep op een deel van het strand het vuil (vooral plastic) mocht opruimen.