TAALFILOSOFIETJE: Maerlant-atheneum IS EEN LEESBARE EN JUISTE SPELLING VOOR DE NAAM VAN DE SCHOOL, ALDUS STEFAAN CROON VAN DE TAALTELEFOON

Het wordt nu eindelijk eens tijd dat we met ons allen de naam van de school JUIST en op dezelfde manier schrijven.

Een mail naar Taaladvies.net en een telefonisch en  geschreven antwoord bracht het antwoord.

Ik vat samen: er zijn twee juiste spellingswijzen: Maerlantatheneum IN 1 WOORD of Maerlant-atheneum met een koppelteken, Maerlant met een hoofdletter, atheneum met een kleine letter.

Hier is het antwoord van Stefaan Croon

Titel Maerlantatheneum, Maerlant-atheneum
Vraag Is Maerlant-Atheneum de juiste spelling? Ik lees ook Maerlant Atheneum, Maerlantatheneum, Maerlant-atheneum. Een beetje uitleg hierbij zou ik appreciëren.
Antwoord Samenstellingen met eigennamen schrijven we in principe aaneen: Maerlantatheneum, Erasmuscollege, Ensortentoonstelling, Beatlessessie. U kunt eventueel een extra koppelteken toevoegen voor de leesbaarheid: Maerlant-atheneum, Erasmus-college, Ensor-tentoonstelling, Beatles-sessie.

Andere spellingen (Maerlant Atheneum, Maerlant-Atheneum) wijken af van de normale spellingregels voor aaneenschrijven en hoofdlettergebruik. Maar omdat het een eigennaam betreft, geldt het zogeheten donorprincipe: de naamgever bepaalt de spelling van de eigennaam en die spelling moet door iedereen gerespecteerd worden. Als de naamgever bijvoorbeeld kiest voor MaErLanT AtHeNeUm (wat wel erg extreem zou zijn), zou iedereen de naam in principe op die manier moeten schrijven.

Natuurlijk is het verstandiger en handiger als de naamgever de gewone regels zo veel mogelijk volgt. Afwijkend gespelde namen worden immers minder goed onthouden en daardoor vaker op verschillende manieren gespeld.