MAERLANT-ATH. DE HAAN: PROJECT ‘WETENSCHAP MAAKT KNAP’.

In de les natuurwetenschappen hebben de leerlingen met optie wetenschappelijk werk zelfstandig proefjes uitgevoerd. In de voorbereidende fase zochten ze een leuke onderzoeksvraag, stelden ze de hypothese op, noteerden ze de werkwijze, zochten ze een verklaring en trokken ze een besluit. In de uitvoerende fase demonstreerden de leerlingen de proefjes aan hun klasgenoten. De proefjes kregen leuke namen zoals mentos in cola, vriezen of dooien, onzichtbaar schenken, rook schieten, ballon in het vuur, snelle ballon, …

TEKST EN FOTO’S: LERARES ELKE GEZELLE