BOND ONZE SCHOLEN: ZIJ ZORGDEN VOOR HET BEDENKEN VAN DE VRAGEN, HET TOEKENNEN VAN DE PUNTEN, VOOR DE PRESENTATIE, VOOR HET BEHEERSONGSPROCES EN DE INFORMATIEBEWEGINGEN

Zoals de voorbije vijftien jaar presenteerde Peter Lips B.O.S.-voorzitter – hij werd vorige maandag weer tot die functie geroepen  – indrukwekkend. Enkele leerkrachten waren betrokken bij het samenstellen van de quiz…Bruno Buseyne, Tom Coasert, Tanja Gervoyse, Olbren Depaepe…zij rekenden ook  het puntenaantal uit samen met o.a. Kathleen Vinck en Nils Croes. Oud-lerares Anneke Maerten, Gil …

More

TERRASSA WINT GROTE ALGEMENE KENNISQUIZ VAN B.O.S MET 168/195 VOOR DE SCHEVEN RECHTEN EN VAN NEGHEN DEN BESTEN

Deze ploegen haalden 161 en 160 punten. Er waren 41 teams. TERRASSA: een team met o.a. Pascal Lehnen (man van lerares Annelore Delbecque), Dennis Renson, Alexander Valcke  –  DE SCHEVE RECHTEN (Magali Hawkins, Florence Delille, Ann Vandervaan, alle drie leraressen Maerlant-Ath. én de man van Ann Vanderveen  –  VAN NEGHEN DEN BESTEN (met familieleden van …

More

RECEPT EN RECEPTIE…EEN TAALFILOSOFIETJE N.A.V. DE NIEUWJAARSRECEPTIE MET HAPJES, WAARVAN DE INGEWIJDEN HET RECEPT KENNEN…

Beide woorden – RECEPT en RECEPTIE zijn van Latijnse oorsprong, maar bestaan al heel lang in het Nederlands. RECIPERE, dat Latijnse werkwoord, betekent o.a. (in zich) opnemen EN ontvangen. Bij de eerste betekenis ziet men wel het verband met RECEPT en vooral dan met de opgenomen ingrediënten; bij de tweede betekenis is het verband wel …

More

G0! BLANKENBERGE – DE HAAN WORDT ÉÉN GROEP MET HECHTE SAMENWERKING…OOK MET NIEUWE LOGO’S

Vele redenen … samen sterker, meer kwaliteitsgarantie voor leerlingen, ouders, leerkrachten, … < ‘gezicht’ voor een collectief van kwalitatieve scholen in de regio < samenhang veruitwendigen en daardoor doorstroom verzekeren < instroom blijven garanderen < de zee is een ‘bindend’ element (*) < gezamenlijk PPGO-project bevestigen < warme, open, groene scholen met waardevolle kennis- en …

More

BOND ONZE SCHOLEN – GROTE ALGEMENE KENNISQUIZ 29 JAN.: IEDEREEN WELKOM, GRATIS DEELNEMEN, TEAMS VAN VIER SPELERS

Graag snel inschrijven … telefoneren naar het leerlingensecretariaat 432522 … mailen naar bondonzescholenMA@hotmail.com 2006 / 10 JAAR GELDEN/ Mathieu en …winnen Grote Kennis Quiz BOS …J. Boedt, fysica– en chemieleraar M. Casteleyn, ex-leraar fysica, J. en J. Coudeville (resp. oud-leraar en leraar) met 179p. voor Jeanne et les Arcs (met G. Gilté, lerares Frans/Lat en …

More

VANDAAG VERSCHIJNT HET NIEUWE GROENE BOEKJE. OOK IN OKTOBER DE SPELLINGWIJZER ONZE TAAL. HEBBEN WE EEN NIEUW ‘GROENE BOEKJE’ NODIG?

Er was een tijd dat er geen spellingregels waren en dan in 1804: spelling-Siegenbeek, de eerste officieel vastgelegde spelling ij en de aa, in plaats van de y en de ae. – Siegenbeek spelde bijvoorbeeld berigt, blaauw, gooijen, magt, kagchel, koningrijk, 1863: Spelling-De Vries en Te Winkel. : berigt werd bericht, blaauw, werd blauw, gooijen …

More