Tijdens de GWP 1ste jaar en tijdens de Maerlant Explore Days leerden de lln. beter naar het Brugse BELFORT kijken. Belforten komen voor in Vlaanderen, ook in Frans- en Zeeuws-Vlaanderen, in Sint-Winoksbergen en Sluis o.a.

Tijdens beide GWP’ s, die deels in Brugge plaatsvonden, leerden de leerlingen beter kijken naar het BELFORT, naar die hallentoren die in drie fases werd gebouwd, twee delen in inheemse baksteen, het bovenste in zandsteen.

Misschien vernamen ze van de stadsgids dat die toren gotisch is en dat belforten typisch zijn voor Vlaanderen en dus ook in Frans-Vlaanderen voorkomen, in Arras (= Atrecht) en in Bergues (= Sint-Winoksbergen, en Zeeuws-Vlaanderen, in Sluis.

Sluis met Esha en Nahed in 2018
2013 Sint-Winoksbergen (Bergues)