31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Shirley Adam (1ste gr. Maerlant-ath.) werd terecht verwend door de personeelsleden en de leerlingen…

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu. Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt.

Ook dit jaar organiseerde de leerlingenraad 1ste gr. na de namiddagpauze een korte viering van de directrice. Jinte  Lagae (Form 2), nichtje van de directrice Shirley Adam, las een tekstje voor en men overhandigde geschenkjes.

Een taaltoetje over schoolhoofd en hoofdonderwijzer(es)

Waar is de tijd dat het hoofd van een lagere school HOOFDONDERWIJZER(ES) werd genoemd? Het is een woord dat veel duidelijker de betekenis en waarde van het ambt uitdrukt dan het zo algemene ‘directeur’.

In de betekenis ‘schoolhoofd van een Koninklijk Atheneum’ is het woord STUDIEPREFECT verdwenen. In de Franse Gemeenschap in België spreekt wel nog van ‘ (LE PRÉFET/ LA PRÉFÈTE DES ÉTUDES)

Tot 1987 was de school een RIJKSNORMAALSCHOOL met een DIRECTEUR als schoolhoofd. Toen verdween de RNS en de school werd KONINKLIJK ATHENEUM. De titel van de baas werd STUDIEPREFECT. Maar in 1988 verdween de term en alle schoolhoofden werden DIRECTEUR/DIRECTRICE.