31 januari: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, ietwat verouderd woord, maar eerbiedwaardig en genderneutraal. Birgit Laporte (Zilvermeeuw) werd terecht verwend door de personeelsleden en de leerlingen…een bloemtuil, tekeningen…

Nog nooit was de taak van een schoolhoofd zo veeleisend van lichaam en geest als nu . Nog nooit was het zo broodnodig dat men haar of hem steunt en dankt.

Directrice Birgit Laporte werd door leerlingen en personeelsleden gevierd…in de bloemetjes gezet.

Een taaltoetje over schoolhoofd en hoofdonderwijzer(es)

Waar is de tijd dat het hoofd van een lagere school HOOFDONDERWIJZER(ES) werd genoemd? Het is een woord dat veel duidelijker de betekenis en waarde van het ambt uitdrukt dan het zo algemene ‘directeur’.