31/01: DAG VAN HET SCHOOLHOOFD, in d’Oefenschool en in vele andere onderwijsinstellingen een MANUSJE-VAN-ALLES’…een taalfilosofietje.

Het gebruikelijke directiewerk moet ze uitvoeren, maar ook leerkrachten even vervangen, alsook bijspringen in de schoolkantine…soep scheppen, leerlingen bedienen. Lindly Van Reck, directrice d’Oefenschool zette vorig schooljaar nog op de Dag van de Directeur’ het ‘manusje-van-alles-hoedje’ op.

Een ‘manusje-van-alles’ is iemand die vele klusjes opknapt, omdat die een buitengewone vaardigheid heeft op vele vakgebieden.

‘Manus’ komt van Hermanus en men zag er het Latijnse woord ‘manus’= hand in. Hermanus is mannelijk, maar manus is vrouwelijk en ‘manusje’ onzijdig. De formulering ‘manusje-van-alles’ kan anno 2022 wel toegepast worden.