Scholen kozen Maerlant, Erasmus, Artevelde, Vives, Erasmus, More als naam voor hun (hoge)school. Zouden alle leerlingen en studenten weten wie ze waren en wat ze nog betekenen? Op de SID-in Kortrijk konden de Maerlant-abituriënten met enkele van die hogescholen kennismaken.

Enkele hogescholen kozen resoluut voor een naamgeving met een illustere persoonlijkheid. ERASMUS, VIVES, THOMAS MORE, zijn namen van 16de-eeuwse humanisten, die elkaar kenden en die voor korte of lange tijd in de Nederlanden verbleven. De eerste kwam uit Rotterdam en stierf in Bazel, de tweede was een Spanjaard uit Valencia, die in Brugge stierf, de derde was een Engelsman die in Londen werd geboren en er ook overleed.

ARTEVELDE (Jacob van) was een 13de-eeuws  Gents volksleider en staatsman.

JACOB VAN MAERLANT was een 13de-eeuwse schrijver uit Vlaanderen; over geschiedenis, natuur, bijbel schreef hij, ridderromans ook en gedichten, o.a. sociaal geëngageerde. Brielle, Eindhoven, Den Haag, ‘s Hertogenbosch EN Blankenberge hebben een Maerlant-school.

My beautiful picture