Feestelijke opening ZILVERBIEB, schoolbibliotheek Zilvermeeuw-basisschool Groenestr.,  in aanwezigheid van pedagogisch begeleider Erwin Heysse, Inge De Sutter, bibliotheekmedewerkster, directrice Birgit Laporte, de onderwijzeressen, de leerlingen…EN LISA LETTER

Directrice Birgit Laporte schrijft: Een 3-tal jaar geleden stapten we samen met onze pedagogische begeleidingsdienst in het schoolproject LIST ( = Lezen is TOP ).

Hierbij willen we de leesmotivatie en het leesplezier bij de kinderen vergroten, met als gevolg het leesniveau verhogen.

Zo bouwden we onze eigen schoolbibliotheken verder uit en brengen we boeken dichter bij onze jongeren.

Onze superheld “Lisa Letter” opent in hoogsteigen persoon onze schoolbibliotheken.

De naam “Zilverbieb” werd gekozen door de leerlingen zelf. Goede keuze !

De boekenkasten werden gevuld met toffe boeken geschonken door leerlingen en vele nieuwe boeken, aangekocht met de opbrengst van onze acties (sponsorloop en Tekenfund).