CLUBS: Maerlant-Clubmasters Silke Pluvier (Culture Club) en Katja Braet (Ecology Club) stelden op 20/09 aan de leerlingen 2de gr. hun CLUB voor

BUSINESS CLUB, ECO CLUB, DRAMA CLUB, SPORT CLUB, CULTURE CLUB, BOOK and FILM CLUB.

De clubmasters zijn respectievelijk Bruno Buseyne, Katja Braet, Peter Lips, Silke Beckers, Silke Pluvier, Joost Coudeville

Op de eerste schooldag kregen de leerlingen een woordje uitleg i.v.m. de Clubs. Op dinsdag 13 en  dinsdag 20 september is er tweemaal een korte vergadering, waarin  alle Clubs uitgebreid  zullen worden voorgesteld.

dinsdag 20/09 van 15u tot 15.30u: voorstelling Club Cultuur (Mevr. S. Pluvier) en  Club Ecology (Mevr. K. Braet)

Na die voorstelling kiezen de leerlingen definitief de Club(s)  . Die zal/zullen dan ongeveer tweewekelijks plaatsvinden, telkens van 15u. tot +/- 16u.